Siste fra nettbutikken:

Hus_Y8A6681

Veggbilde på akrylglass i str. 70 x 100

Nordlys - Aurora Borealis

Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektrisk ladete partikler mot jorden.

Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære.

Beskrivelse

Nordlyset oppstår når elektroner, protoner og heliumkjerner fra solas utstråling møter gassmolekyler i de ytre delene av jordatmosfæren, mellom 80 og 500 kilometer over bakken.

Med en fart av 1600 km/t treffer partiklene oksygen- og nitrogenmolekylene, og det skapes et "flash" av lys; en såkalt "kvante". Hvor synlig dette "flashet" er, kommer an på hvilket molekyl som blir truffet av elektronet, og på trykket der kollisjonen skjer:

  • Er det et oksygenmolekyl som treffes, og kollisjonen skjer i lavtrykksdeler av atmosfæren, får vi en gul-grønn aurora.
     
  • Er trykket enda lavere blir lyset rødt. Kollisjoner med nitrogen danner blå farge.
Nordlys over Løksletta 23. januar 2017 - copyright Anne Olsen-Ryum Nordlys over Løksletta 23. januar 2017 - copyright Anne Olsen-Ryum Nordlys over Løksletta 23. januar 2017 - copyright Anne Olsen-Ryum

Forekomst

Nordlyset er ikke bare for oss nordboere: Dette er et fenomen som er vanlig på Jordas høye breddegrader, uavhengig av om du befinner deg langt nord eller langt sør på kloden. På den sørlige halvkule, heter det sørlys (aurora australis).

Reiser du for eksempel til New Zealand kan du være vitne til det samme skuespillet der, men da heter fenomenet "sørlys". Det spiller heller egentlig ingen rolle hvilken tid det er på året, men fenomenet er vanligst omkring jevndøgn (ca. 23. mars og 23. september), og natten må by på klart vær. På lyse sommernetter, eventuelt med midnattsol er det heller ikke mulig å se nordlyset, men det er der.

Når nord- og sørlys først og fremst opptrer ved polene er det fordi elektronene fra sola er negativt ladet, og at jordas magnetfelt derfor først og fremst styrer dem mot den magnetiske nord- og sydpol.

Men i og med at auroraene henger sammen med solas utstråling, varierer utstrekningen på lyset med aktiviteten hos solflekkene. Aktiviteten hos solflekkene går i sykluser, og i perioder med topp aktivitet har folk så langt sør som Mexico City kunnet se nordlyset, mens folk i Brisbane, Australia, har kunnet studere sørlyset.

Nordlys over Hasvik 1. juledag 2016 - copyright Anne Olsen-Ryum Nordlys over Hasvik 1. juledag 2016 - copyright Anne Olsen-Ryum Nordlys over Hasvik 1. juledag 2016 - copyright Anne Olsen-Ryum

Historikk

Fellesbetegnelsen for nord- og sørlyset er "auroraer". Navnet skriver seg fra den romerske gudinnen for morgenrøden, Aurora.

Urbefolkningsgrupper både nord og sør på jordkloden har vært oppmerksomme på auroraene til alle tider, og de har spilt en rolle i religion og folketro for så vel inuittene i nord som maoriene i sør. Auroraene er omtalt i Bibelen, og "varslet ulykke" i middelalderens Europa.

Det var den norske vitenskapsmannen Kristian Birkeland (1867-1917) som først var i stand til å forklare nordlyset.

Nordlys over Alta 12. november 2016 - copyright Anne Olsen-Ryum Nordlys over Alta 12. november 2016 - copyright Anne Olsen-Ryum Nordlys over Alta 12. november 2016 - copyright Anne Olsen-Ryum