Siste fra nettbutikken:

Hus_Y8A6681

Veggbilde på akrylglass i str. 70 x 100

Altocumulus lenticularis - mandelsky/linsesky

Dramatiske skyer

Lørdag 30. januar 2010 fotograferte jeg noen svært dramatiske skyer over Hasvåg. Jeg har ikke sett maken verken før eller siden.

Lørdag 30. januar 2010 var forøvrig en frisk dag. Gradestokken viste 8-10 minusgrader, og i tillegg var det vind opp til kuling i styrke.

Jeg har prøvd å finne ut hva slags skyer dette kunne være, og er rimelig sikker på at det er en type som har det velklingende navnet Altocumulus lenticularis (mandelsky eller linsesky på norsk).

Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum

På Wikipedia kan man lese følgende om disse skyene:

Altocumulus lenticularis eller bare lenticularis er stasjonære linseformede skyer som dannes i middelhøyder, vanligvis rettvinklet på vindretningen. På norsk blir de derfor også kalt linseskyer. Skyene er en variant av altocumulus.

Når stabil luft strømmer over en fjellrekke, kan flere storskala stående bølger oppstå på lesiden av fjellet. Dette er ikke alltid synlig, men hvis luften er fuktig nok kan skyer oppstå på bølgetoppene av disse stående fjellbølgene.

Fordi fjellrekkene vanligvis har en uregelmessig form, og fordi vinden kan variere i forskjellige nivå, vil det ofte være forskjellig avstand (bølgelengde) mellom bølgetoppene, og skyene oppstår i et uregelmessig mønster. I visse tilfeller kan det derimot oppstå en sammenhengende rekke med lenticularis kjent som bølgeskyer.

Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum

Av og til er det fuktige og tørrere lag om hverandre i luften over fjellet, og skyene kan oppstå i flere lag oppå hverandre. Disse lagdelte skyene har innimellom blitt feilaktig tatt for å være UFOer.

Skyene kan oppstå over de fleste fjell rundt om i verden, men de mest dramatiske skyene blir dannet over de store fjellkjedene som Himalaya, Andesfjella og Rocky Mountains. Det må forholdsvis kraftig vind til å for å skape disse skyene, og derfor er skyene også assosiert med kraftig vind på bakkenivå.

Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum

Fly prøver å unngå disse skyene på grunn av av farlige turbulente rotorsystemer i nærheten av disse skyene, men for seilfly kan disse gi optimale forhold. Dette kommer av at det i forbindelse med stående bølger oppstår store verikale luftbevegelser, og å finne området der den stigande bevegelsen starter er forholdsvis enkelt i forhold til skyen.

Denne typen «bølgeløft» er veldig jevn og kraftig, og seilflyene kan nå opp til store høyder og nå lange avstander. Verdensrekordene for både distanse (over 3000 km) og høyde (14 938 m) ble satt under slike forhold.

Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum Dramatiske skyer over Hasvåg 30. januar 2010 - Copyright © Anne Olsen-Ryum