Siste fra nettbutikken:

Hus_Y8A6681

Veggbilde på akrylglass i str. 70 x 100

Copyright

Bildene på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser:

§ 43a: Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.

Ingen bilder som tilhører Anne Olsen-Ryum kan brukes uten avtale.

Misbruk vil bli fulgt opp med et økonomisk krav direkte til den ansvarlige.

Hus i snølandskap Hus i snølandskap Hus i snølandskap - copyright Anne Olsen-Ryum